Psychoterapie má smysl pro každého

Chceme lidi naučit, aby se nebáli psychoterapie a našli v ní jednu z možných cest, jak pečovat o vlastní duši. Jsme skupinou studentů, kteří poskytují cvičnou psychoterapii v přívětivém prostředí. Všichni za sebou máme nejméně 3 léta psychoterapeutického výcviku, jsme vysokoškolsky vzděláni a máme zkušenosti z nejrůznějších zařízení v rámci sociálních a psychoterapeutických služeb. Spolupracujeme s odborníky – supervizory, kteří dohlíží na naši práci a taktéž sami, jako klienti, máme zkušenosti v rámci psychoterapeutického výcviku s individuální terapií. Přesto jsme stále na cestě vzdělávání, proto se hradí pouze náklady v hodnotě 300,- Kč a samotná služba cvičné psychoterapie je bezplatná. Naším cílem je zpřístupňovat psychoterapii budoucím psychoterapeutům, studentům i širší veřejnosti.

V současnosti rozšiřujeme náš tým o nové studenty a chceme pořádat workshopy, debaty zaměřené na psychoterapii a duševní zdraví, a věnovat se výzkumu.


V současnosti je nás jedenáct. Všichni se v rámci Terapeutického přístavu vzděláváme v oblasti psychoterapie a děláme dobrovolně k našim povinnostem, pracím a závazkům cvičnou psychoterapii. Jak taková cvičná psychoterapie vypadá? Úplně stejně jako psychoterapie necvičná. Terapeutický proces je vždy jiný, vždy nový a odvíjí se od témat, která přinášíte z Vašeho života. My jsme tu pro Vás, připraveni naslouchat a být Vám po boku jako průvodci na Vaší cestě sebepoznání.

Dominika Kostovová

Nejsem kondiční ani fitness trenér, který bude stát klientovi za zády, diktovat kolik sérií konkrétních cviků ho, za určitou časovou jednotku, ještě čeká. Věřím, že psychoterapeutova aktivita je potřebná pouze v rozsahu nezbytném, neboť věřím na vlastní zdroje klienta a jeho nejvlastnější možnosti. Chtěla bych psychoterapií nabízet příležitost k určitým změnám chování, myšlení a cítění, umožnit adaptivnější zvládání, zlepšení mezilidských vztahů a lepší chápání sebe samého. Ráda bych využila většího důrazu na situaci “tady a teď” klientova života než “tehdy a tam” a přispěla tak k příležitosti zahájit proces změny, která bude (doufejme) pokračovat ještě dlouho po ukončení psychoterapie.

Daniel Wagner

Věřím, že svět není o pozicích, není o nekonečných úspěších, není o moci a není o výplatních páskách za tolik a tolik let. Nakonec vždy skončíme u věcí jednoduchých. Věřím, že dobrý psychoterapeut se pozná podle toho, jak kouká na mraky, na listí na cestě, na vinoucí se meandry řeky, jak pouští draky s dětmi, jak zdraví paní vrátnou, jak se kouká na lidi a na svět a jestli je schopen se vztáhnout lidsky jak k lidem, tak k tomu, co je obklopuje. Věřím, že psychoterapie a péče o člověka má smysl.

Kateřina Sirotková

Psychoterapii vnímám jako možnost, jak můžeme poznat sami sebe a své emoce. Poznávání sebe sama a neustálý seberozvoj považuji za důležitou součást lidského života. Emoce vnímám jako důležitý signál, který nám říká, co nám dělá dobře a co ne a co v danou chvíli potřebujeme. Jestliže si budeme vědomi svých emocí a budeme tak vědět jak a proč v určitých situacích reagujeme, můžeme s tím dále pracovat. Můžeme se tak i v těžkých situacích cítit bezpečně a sami sebou. Můžeme si v nátlaku druhých ustát své vlastní místo bez toho, aniž bychom druhému nebo sami sobě ublížili. Jestliže si budeme vědomi toho, kým jsme a co je pro nás důležité, budeme moci být šťastni sami se sebou i spolu s lidmi kolem nás.

Jaroslav Horák

Odjakživa mne fascinují lidské příběhy ve své jedinečnosti a rozmanitosti. Rád v nich hledám a nacházím to, co je nám všem společné, a sice sdílení a přijímání života. Miluji lidem naslouchat, učit se od nich lépe pochopit způsob, kterým žijí, tvoří a realizují své sny. Věřím, že v čistém a upřímném pobývání s druhými se ukazuje ten nejlepší možný klíč pro to, abych byl lidem dobrým souputníkem při každodenních strastech i radostech na cestě sebepoznání.

Eva Pinďáková

Nepochybuji o tom, že každý člověk má možnost a schopnost zasadit si svůj vlastní les a následně o něj pečovat. Lesem myslím spokojený život a péčí o les péči o duši. Občas ale může přijít bouře a stromy poláme, nebo můžou stromy napadnout škůdci a stromy oslabí – stejně tak je napadána i naše duševní pohoda – smutky, zlými sny, vztahovými problémy, nemocemi…Skrze tyto nástrahy se otevírá cesta pro lesníky – psychoterapeuty a lékaře, rodinu a přátele. Bouře a škůdci jsou součástí i mého života a z psychoterapie se stal dobrý průvodce při zvládání těchto potíží. Ráda bych předávala toto poznání dále, v roli dobrého lesníka, průvodce, terapeuta.

Patrik Lička

Myslím si, že psychoterapie nemusí sloužit pouze k řešení vážných životních problémů, ale i k seberozvoji a efektivní práci s našimi silnými a slabými stránkami. Psychoterapie mi přijde jedinečná v tom, že si můžete zkusit být zcela sami sebou. Otevřeně mluvit o svých pocitech a myšlenkách v bezpečném prostředí, ve kterém se nemusíte bát zesměšnění nebo morálního kázání. Měli bychom se naučit sami sebe přijímat takové jací jsme a mít se takoví rádi. A pokud se nám na nás něco nelíbí, v psychoterapii to můžeme uchopit a pracovat s tím. Protože to zpracované se nakonec může stát důležitou vlastností či předností, která nás charakterizuje a je naší nedílnou součástí.

Míša Klegová

Když se řekne přístav, vybaví se mi především slovo bezpečí. Podle mého je to místo, které nám dává možnost zastavit se a odpočinout si na chvíli od moře, které umí být občas pěkně rozbouřené. Přístav tak může sloužit jako útočiště těm, kteří potřebují nabrat síly na další cestu. Přála bych si, aby se i moji klienti cítili na terapii v bezpečí, aby si dovolili být těmi kým jsou a věděli, že mohou odhalit i ty citlivější části své duše. A věřím, že samotné sdílení dovede jako kouzlem člověku ulehčit i jej pořádně nakopnout.

Tomáš Novotný

Každý z nás je jedinečný a každý máme svůj příběh. Psychoterapii vnímám jako bezpečný prostor, ve kterém tyto příběhy můžeme sdílet bez toho, aniž by je někdo soudil nebo hodnotil. Může zde odložit role, které zastáváme v práci, ve škole nebo v domácnosti. Je to také prostor, kde je člověku nasloucháno, a kde může naplno projevit své emoce a city. Anebo nemusí. Je to jen na něm a v tom vidím krásu psychoterapie.

Lenka Černá

Mám ráda lidi. Ráda jim naslouchám, sdílím jejich radosti i strasti, ráda vytvářím bezpečný prostor pro jejich příběhy, problémy, osudy, věci, kterým v životě čelíme, které nás někdy sráží a někdy nabíjí neuvěřitelnou energií. Ráda si „obuju vaše boty“ a budu vás doprovázet při vaší cestě, protože věřím, že každá složitá životní situace má světýlko na konci tunelu. Protože věřím v lidskost, empatii, porozumění a přijetí.

Veronika Trázníková

Věřím, že opravdové prožití toho, být vnímán a přijímán takový jaký jsem, je tím nejúčinějším lékem a možností, jak sám sebe rozvíjet. Psychoterapii vnímám jako místo a čas, kde se věnujeme pouze sobě. Prostor, ve kterém můžeme v bezpečí objevovat, porozumět a pečovat o sebe za přítomnosti psychoterapeuta, jako průvodce. Věřím, že rozhovor je vším, čím jsme, čím se vztahujeme a promlouváme k sobě i okolí. Při psychoterapii můžeme tomuto rozhovoru porozumět, zvědomit si jej, zjistit, jaké emoce se za ním skrývají, pochopit je a na základě toho, ho následně přijmout či změnit. Psychoterapie je cestou ke spokojenějšímu prožívání našeho jedinečného života.

Sandra Barboričová

Po různých peripetiích jsem znovu objevila lásku k životu a všimla si, jak mi ji život vrací plnými doušky. Ujistila jsem se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Že si každý v životě projdeme strastmi, které jsou snad jen pro nás tolik důležité. Nejen proto jsem se asi vždy zajímala o unikátní lidské vesmíry. I když vím, že do vnitřního světa druhého člověka se dá jen nakouknout, snažím se mu porozumět, jak jen to jde a často mě to notně obohatí. Ostatně už mockrát jsem se přesvědčila, že někdy stačí jen jiný úhel pohledu, nebo třeba dobře položená otázka. Proto se jistě hodí mít na cestě životem někoho, kdo půjde empaticky vedle nás.

Nejsme náhradou za lékařskou péči, přesto věříme, že psychoterapie je schopná ji v mnohém doplňovat, spolupracovat s ní, sloužit jako prevence před krizí nebo být jednou z možností, jak pečovat o vlastní duši. Věříme, že to, co pomáhá psychoterapeutické změně, je především specifický vztah mezi klientem a terapeutem. Takový vztah je otevřený, bezpečný, důvěrný a ryze lidský. Terapie je pro nás především živý proces, o který pečujeme, nebýváme direktivní, nedáváme úkoly a už vůbec ne domácí. Nebudeme vás nutit do věcí, do kterých sami nebudete mít chuť, protože věříme, že spíše než násilné experimentování, je klíčová stávající situace, ve které spolu jsme. To nebývá vždy lehké, a právě proto jsme tu my. Nemáme připravené návody a rady, které „zaručeně“ fungují, spíše chápeme psychoterapii v jejím původním smyslu, tedy jako souputnictví.

Kotvíme na Žižkově v ulici Řehořova 39, kde sdílíme místo s organizací Meetina, která chce zpřístupňovat prostory začínajícím terapeutům a psychoterapii novým klientům. Její prostory jsou unikátní, mají úžasnou atmosféru a je v nich dostatek soukromí, ale je zde i možnost pořádat větší workshopy a součástí celého objektu je taktéž kavárna.

Naše kotviště jsme nově rozšířili o nové prostory na Varšavské 24 kousek od tramvajové zastávky Jana Masaryka. Prostory sice nemají kavárnu, ale zato jsou daleko tišší, klidnější a útulnější a věříme, že i v nich si najdete své místo a pohodlí.

E-mail:
terapeutickypristav@gmail.com

V případě zájmu o konzultaci a následnou cvičnou psychoterapii nás můžete kontaktovat na náš e-mail. Také se rádi pokusíme zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Pokud se Váš stav zhorší, hledáte pomoc v krizi pro sebe či svého blízkého, využijte níže uvedené kontakty. V případě, že nevíte, kam se obrátit s konkrétním problémem, neváhejte nám napsat, poskytujeme i konzultace, na kterých se vynasnažíme situaci vyjasnit a pomoci Vám rozmyslet se, jakou cestou se vydat. Taktéž doporučujeme naše kolegy a kolegyně z Meetiny, kteří jsou schopní Vám v mnohém pomoci meetina.cz.

Psychiatrická nemocnice Bohnice – Centrum krizové intervence

Centrum nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně. Nabízí prostor k řešení akutních krizových situací. Nabízí i krátkodobou hospitalizaci a denní stacionář. V centru operuje stále dostupná linka důvěry.
Adresa: Ústavní 91, Praha 8, 181 02
Telefon: 284 016 110
E-mail: cki@bohnice.cz
Kontaktní osoba: MUDr. Petr Příhoda – Primář

Krizové centrum RIAPS

Krizové centrum RIAPS je zdravotnické zařízení poskytující péči plnoletým lidem, u nichž je v důsledku náročné životní situace ohroženo jejich duševní zdraví. Spojuje psychology, psychiatry, zdravotní sestry – terapeutky, terapeuty a sociální pracovníky do jednoho týmu, který pomáhá klientům při aktivním řešení jejich problémů.
Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 586 768
E-mail: riaps@csspraha.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Holcner

Pražská Linka Důvěry

Provozovaná Centrem sociálních služeb Praha. Poskytuje pomoc v krizi a základní poradenství všem lidem, kteří se ocitli v naléhavé akutní situaci. Linka je plně anonymní a též bezplatná.
Telefon: 222 580 697

Linka bezpečí

Bezplatná a zcela anonymní linka důvěry, operátoři fungují nonstop, zaměřuje se pouze na děti a studenty do 25 let včetně. Linka nabízí okamžitou krizovou pomoc v jakékoli těžké situace citlivým vyslechnutím, snahou situaci zpřehlednit a klienta uschopnit k jejímu řešení, případně napojit jej na další kontakty odborné psychosociální pomoci.
Telefon: 116 111

Modré dveře - krizové centrum

Krizové centrum Modrých dveří může využít každý, kdo se nachází v takové životní situaci, kterou nemůže zvládnout sám, je anonymní a je poskytována zdarma. Modré dveře jsou otevřeny od 8:00 do 15:00 a není nutné se objednat.
Adresa:K Horkám 23/16, Praha 10 - Hostivař
Telefon:725 515 934
Web: www.modredvere.cz/cz/ricany-krizova-pomoc

Pokud se o nás chcete dozvědět více, můžete se podívat na video natočené Perspektivou v rámci #tydenprodusi o nás, o prostředí, ve kterém pracujeme, a našich kolezích a kolegyních z Meetiny. Taktéž si od nás můžete přečíst článek o psychoterapii na Protišedi. V budoucnu plánujeme více popularizovat psychoterapii a péči o duši. O všem novém se dozvíte zde. Případné události naleznete na našem Facebooku.